Ca de i frati

ካ 'ዴይ Frati Brolettino 2018
ካ 'ዴይ Frati Brolettino 2018 ፣ ካ' ዴይ Frati ፣ wevino.store
ሻጭ
ካ 'ዲዬ ፍti
መደበኛ ዋጋ
€ 16.20
የሽያጭ ዋጋ
€ 16.20
ካ 'ዴይ ፍራይት I Frati Lugana 2019
ካ 'ዴይ ፍራይት I Frati Lugana 2019 ፣ Ca' ዲi Frati ፣ wevino.store
ሻጭ
ካ 'ዲዬ ፍti
መደበኛ ዋጋ
ተሽጦ አልቆዋል
የሽያጭ ዋጋ
€ 13.40
ካ 'ዴይ ፍራይት ሮንደርሰን 2016
ካ 'ዴይ ፍራይት ሮኖንቶን 2016 ፣ ኬ' ዲዬ Frati ፣ wevino.store
ሻጭ
ካ 'ዲዬ ፍti
መደበኛ ዋጋ
€ 14.90
የሽያጭ ዋጋ
€ 14.90
Ca dei Frati Rosa dei Frati Riviera del Garda Classico 2019. ካ ዴይ ፍራቲ ሮዛ
ካአ ዴይ Frati Rosa dei Frati Riviera del Garda Classico 2019 ፣ ካ 'ዲዬ ፍti ፣ wevino.store
ሻጭ
ካ 'ዲዬ ፍti
መደበኛ ዋጋ
€ 13.50
የሽያጭ ዋጋ
€ 10.00
ካ 'ዴይ ፍሬቲ ፕራቶ Bianco 2018
ካ 'ዴይ ፍራይት ፕራትቶ Bianco 2018 ፣ ካ' ዴይ Frati ፣ wevino.store
ሻጭ
ካ 'ዲዬ ፍti
መደበኛ ዋጋ
€ 15.90
የሽያጭ ዋጋ
€ 14.90
ካይ ዲ ፍራይ አማሮኔ 2012
ካ 'ዴይ Frati አማሮን 2012 ፣ ካ' ዴይ Frati ፣ wevino.store
ሻጭ
ካ 'ዲዬ ፍti
መደበኛ ዋጋ
€ 61.00
የሽያጭ ዋጋ
€ 61.00
ካይ ዲ ፍራይ አማሮኔ 2008
ካ 'ዴይ Frati አማሮን 2008 ፣ ካ' ዴይ Frati ፣ wevino.store
ሻጭ
ካ 'ዲዬ ፍti
መደበኛ ዋጋ
€ 80.00
የሽያጭ ዋጋ
€ 80.00
ካይ ዲ ፍራይ አማሮኔ 2009
ካ 'ዴይ Frati አማሮን 2009 ፣ ካ' ዴይ Frati ፣ wevino.store
ሻጭ
ካ 'ዲዬ ፍti
መደበኛ ዋጋ
€ 80.00
የሽያጭ ዋጋ
€ 70.00
ካ 'ዴይ ፍሬቲ ግራፕፓ di Amarone 500ml
ካ 'ዴይ ፍራቲ ግራፒፔ di Amarone 500ml ፣ ካ' ዲኢ Frati ፣ wevino.store
ሻጭ
ካ 'ዲዬ ፍti
መደበኛ ዋጋ
€ 50.00
የሽያጭ ዋጋ
€ 32.00
ካ 'ዴይ ፍራይት ሮንደርሰን 2017
ካ 'ዴይ ፍራይት ሮኖንቶን 2017 ፣ ኬ' ዲዬ Frati ፣ wevino.store
ሻጭ
ካ 'ዲዬ ፍti
መደበኛ ዋጋ
€ 16.20
የሽያጭ ዋጋ
€ 16.20
ካይ ዲ ፍራይ አማሮኔ 2010
ካ 'ዴይ Frati አማሮን 2010 ፣ ካ' ዴይ Frati ፣ wevino.store
ሻጭ
ካ 'ዲዬ ፍti
መደበኛ ዋጋ
€ 80.00
የሽያጭ ዋጋ
€ 80.00
ካይ ዲ ፍራይ አማሮኔ 2013
ካ 'ዴይ Frati አማሮን 2013 ፣ ካ' ዴይ Frati ፣ wevino.store
ሻጭ
ካ 'ዲዬ ፍti
መደበኛ ዋጋ
€ 55.00
የሽያጭ ዋጋ
€ 55.00
ካይ ዲ ፍራይ አማሮኔ 2011
ካ 'ዴይ Frati አማሮን 2011 ፣ ካ' ዴይ Frati ፣ wevino.store
ሻጭ
ካ 'ዲዬ ፍti
መደበኛ ዋጋ
€ 70.00
የሽያጭ ዋጋ
€ 70.00
Ca 'dei Frati Amarone 2008 የ 6 ጠርሙሶች ጉዳይ
Ca 'dei Frati Amarone 2008 የ 6 ጠርሙሶች ጉዳይ
ሻጭ
ካ 'ዲዬ ፍti
መደበኛ ዋጋ
€ 450.00
የሽያጭ ዋጋ
€ 450.00
Ca 'dei Frati Amarone 2011 የ 6 ጠርሙሶች ጉዳይ
Ca 'dei Frati Amarone 2011 የ 6 ጠርሙሶች ጉዳይ
ሻጭ
ካ 'ዲዬ ፍti
መደበኛ ዋጋ
€ 360.00
የሽያጭ ዋጋ
€ 360.00
Ca 'dei Frati Amarone 2012 የ 6 ጠርሙሶች ጉዳይ
Ca 'dei Frati Amarone 2012 የ 6 ጠርሙሶች ጉዳይ
ሻጭ
ካ 'ዲዬ ፍti
መደበኛ ዋጋ
€ 318.00
የሽያጭ ዋጋ
€ 318.00
Ca 'dei Frati Amarone 2010 የ 6 ጠርሙሶች ጉዳይ
Ca 'dei Frati Amarone 2010 የ 6 ጠርሙሶች ጉዳይ
ሻጭ
ካ 'ዲዬ ፍti
መደበኛ ዋጋ
€ 414.00
የሽያጭ ዋጋ
€ 414.00
Ca 'dei Frati Amarone 2008 Magnum 1.5L
ካ 'ዴይ Frati አማሮን 2008 ፣ ካ' ዴይ Frati ፣ wevino.store
ሻጭ
ካ 'ዲዬ ፍti
መደበኛ ዋጋ
€ 190.00
የሽያጭ ዋጋ
€ 190.00
Ca 'dei Frati Ronchedone 2016 Magnum 1.5L
ካ 'ዴይ ፍራይት ሮኖንቶን 2016 ፣ ኬ' ዲዬ Frati ፣ wevino.store
ሻጭ
ካ 'ዲዬ ፍti
መደበኛ ዋጋ
€ 45.00
የሽያጭ ዋጋ
€ 45.00
Ca 'dei Frati Brolettino 2018 Magnum 1.5L
ካ 'ዴይ Frati Brolettino 2018 ፣ ካ' ዴይ Frati ፣ wevino.store
ሻጭ
ካ 'ዲዬ ፍti
መደበኛ ዋጋ
€ 40.00
የሽያጭ ዋጋ
€ 40.00
ካ 'ዴይ ፍራይት ግራፒፓ ዲi Frati 500ml
ካ 'ዴይ ፍራይት ግራፒፓ ዲi Frati 500ml ፣ ኬ' ዲi Frati ፣ wevino.store
ሻጭ
ካ 'ዲዬ ፍti
መደበኛ ዋጋ
ተሽጦ አልቆዋል
የሽያጭ ዋጋ
€ 22.00