Zanut

Zanut ሳቪንጎን 2016
Zanut Sauvignon 2016 ፣Zanut፣ wevino.store
ሻጭ
Zanut
መደበኛ ዋጋ
€ 15.50
የሽያጭ ዋጋ
€ 15.50
Zanut ካጃጃ 2015
Zanut ካጃጃ 2018 ፣Zanut፣ wevino.store
ሻጭ
Zanut
መደበኛ ዋጋ
€ 11.00
የሽያጭ ዋጋ
€ 11.00
Zanut መርማሪ 2018
Zanut መርማሪ 2018 ፣Zanut፣ wevino.store
ሻጭ
Zanut
መደበኛ ዋጋ
ተሽጦ አልቆዋል
የሽያጭ ዋጋ
€ 12.00
Zanut Sivi ፒንቶን 2016
Zanut Sivi ፒንቶን 2018 ፣Zanut፣ wevino.store
ሻጭ
Zanut
መደበኛ ዋጋ
€ 11.00
የሽያጭ ዋጋ
€ 11.00
Zanut Rebula 2018
Zanut Rebula 2018,Zanut፣ wevino.store
ሻጭ
Zanut
መደበኛ ዋጋ
ተሽጦ አልቆዋል
የሽያጭ ዋጋ
€ 11.00
Zanut ጃም 2013
Zanut ጃም 2013 ፣Zanut፣ wevino.store
ሻጭ
Zanut
መደበኛ ዋጋ
€ 23.00
የሽያጭ ዋጋ
€ 23.00
Zanut Merlot Brjac 2009
Zanut መርማሪ ብሩጃ 2009 ዓ.ም.Zanut፣ wevino.store
ሻጭ
Zanut
መደበኛ ዋጋ
€ 41.50
የሽያጭ ዋጋ
€ 41.50
Zanut ካernet Sauvignon 2018
Zanut ካቢኔት ሳቪንጎን 2018 ፣Zanut፣ wevino.store
ሻጭ
Zanut
መደበኛ ዋጋ
€ 12.00
የሽያጭ ዋጋ
€ 12.00
Zanut ነሐሴ 2011 ዓ.ም.
Zanut ነሐሴ 2011 ዓ.ም.Zanut፣ wevino.store
ሻጭ
Zanut
መደበኛ ዋጋ
€ 37.80
የሽያጭ ዋጋ
€ 37.80
Zanut Merlot Brjac 2006 Magnum 1.5l
Zanut መርማሪ ብሩጃ 2009 ዓ.ም.Zanut፣ wevino.store
ሻጭ
Zanut
መደበኛ ዋጋ
€ 100.00
የሽያጭ ዋጋ
€ 100.00
Zanut አውጉስጦስ 2008 ማግኑም 1.5l
Zanut ነሐሴ 2011 ዓ.ም.Zanut፣ wevino.store
ሻጭ
Zanut
መደበኛ ዋጋ
€ 95.00
የሽያጭ ዋጋ
€ 95.00
Zanut Sauvignon 2013 Magnum 1.5l
Zanut Sauvignon 2016 ፣Zanut፣ wevino.store
ሻጭ
Zanut
መደበኛ ዋጋ
€ 45.00
የሽያጭ ዋጋ
€ 45.00